Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

FPB.271.1.2022.ZO „Przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sochaczewie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05 Gmina Sochaczew Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-12 2022-07-20 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa